Stockholm July 06 / 14

Stockholm July 06 / 14 - Stockholm 2006 - 2007
' Maskens titthål påminner om kamerans linsöppning och bildens ram. Synfältet begränsas av hålens kanter. Hela den här metaforen är avsedd som en metafor för kulturell kontroll,vad man kan se och vad man inte kan se. '

' The eye-hole of the mask is similar to the lens hole of the camera or the frame of the picture. You can't see beyond the frame of the hole. I've made this whole metaphor as a metaphor of cultural control,what you can see and what you can't see. '
- Paul McCarthy

Moderna Museet

Stockholm July 06 / 15


Also in: Stockholm 2006 - 2007

Stockholm July 06 / 1
Stockholm July 06 / 2
Stockholm July 06 / 3
Stockholm July 06 / 4
Stockholm July 06 / 5
Stockholm July 06 / 6
Stockholm July 06 / 7
Stockholm July 06 / 8
Stockholm July 06 / 9
Stockholm July 06 / 10
Stockholm July 06 / 11
Stockholm July 06 / 12
Stockholm July 06 / 13
Stockholm July 06 / 15
Stockholm July 06 / 16