Black girl

Black girl - Linssi's kittens - the 2nd litter

B/W girl


Also in: Linssi's kittens - the 2nd litter

12 days - b/w girl
12 days - black girl
12 days - red boy
12 days - red boy
Mr. Ratty the Nanny
Red boy
Black girl
B/W girl
B/W girl