October 09 - 3 / Skogskyrkogården

October 09 - 3 / Skogskyrkogården - Stockholm 2008 - 2010

October 09 - 4 / Skogskyrkogården


Also in: Stockholm 2008 - 2010

2010 -1 - Gamla Stan
2010 -2 - Gamla Stan
2010 -3 - Gamla Stan
February 1
February 2
February 3
February 4
February 5
July / 1 / Nationalmuseum
July / 2 / Vasa
July / 3 / Vasa
July / 4 /  Vasa
July / 5 /  Storkyrkan
July / 6 / Millesgården
July / 7 / Millesgården